Контакти

8290 Приморско, Община Бургас, България, ул. "Съединение" № 1

Е-mail за резервации: reservations-bg@perla-tourist.comreservations@perla-tourist.com

Тел.: +359 2 963 00 60 (включително и за резервации)

Факс: +359 2 963 42 02

GSM: +359 0875 20 70 28